Sklep        Oferta        Karta podarunkowa        KontaktSklep Kapsel Zielona Góra na Facebook
Karta podarunkowa
REGULAMIN WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH KAPSEL

Regulamin określa warunki korzystania z Kart Podarunkowych KAPSEL.
1. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
2. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.
3. Płatność przy użyciu Karty Podarunkowej następuje poprzez okazanie w chwili zapłaty za towary w Sklepie.
4. W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda na Karcie Podarunkowej, Klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w Sklepie i uzgodniony z Wystawcą.
5. W przypadku, gdy cena towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Salda na Karcie Podarunkowej, Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej różnicy, i tym samym niewykorzystana przez Klienta kwota przepada.
6. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą Podarunkową w przypadku gdy:
a. Upłynął termin ważności Karty Podarunkowej;
b. Poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta Podarunkowa została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana.
7. Treść Regulaminu jest udostępniona w Sklepie Kapsel oraz pod adresem www.piwokapsel.zgora.pl
8. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Nabywców Kart Podarunkowych już wydanych i Klientów z takich Kart korzystających.
9. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni, od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2017r.

Dobre piwo Zielona Góra Kapsel        Sklep Kapsel Zielona Góra        Piwa czeskie        Piwa słowackie

Słowniczek:
Wystawca – KAPSEL Artur Jaroszyk, ul. Adama Mickiewicza 4d, 65-053 Zielona Góra, NIP 9730094662;
Karta Podarunkowa – własność Wystawcy i wydana Nabywcy po uregulowaniu jej równowartości;
Nabywca – osoba, która opłaciła wydanie Karty Podarunkowej;
Klient – posiadacz Karty Podarunkowej, w tym także Nabywca.
  Projekt i wykonanie -